pl
cz
ru
Dosky z akrylátového skla

Keď sa pozeráte na neóny, vývesné štíty, strešné svetlíky, prístrešky autobusových zastávok, hľadíte na akrylátovú dosku - jednu z najrozširenejších umelých hmôt imitujúcich prírodné sklo.

Za veľkú popularitu vďačia akrylátové dosky svojim vlastnostiam, ktoré sú dôvodom, prečo táto doska predstavuje dokonalé riešenie napr. zasklenia. Dosky z akrylátu to je najpopulárnejší materiál, tak účinne nahradzujúci prírodné sklo,  využivané na zasklenie veľkých strešných plôch, krytín, tunelov, ochranných clôn, reklám, neónov, prepínačov.

Akrylátové dosky to sú: veľmi dobré technické parametre, odolnosť proti pôsobeniu atmosferických a neorganických faktorov a UV žiarenia či času, je to tiež estetika, priehľadnosť, hladký povrch a nevyžadujú si pravidelnú údržbu. Všetko toto je príčinou toho, že akrylátové dosky nachádzajú uplatnenie v mnohých hospodárskych oblastiach, o.i.:
 • Stavebný priemysel: ploché a kolmé zasklenia, krytiny každého druhu, striešky, oblúkové krytiny, zasklenia balkónov, dverí a okien, sekčné brány, pohyblivé a fixné medzisteny, akustické clony chrániace proti hluku, vnútorné priečky,
 • Osvetľovacia technika: svetelné kopuly, svetelné pásma,  svetelné kryty,
 • Precízna technika: strojové vypínače, kontakty, poklopy a clony pre stroje a ovládacie kabíny,
 • Svetelná reklama: reklamné štíty, reklamné fasády, podsvietenie nápisov,
 • Reklamné predmety: neónové značky, podsvietené písmená, dekoratívne prvky, displeje, osvetlené fasády,
 • Výstavníctvo: trhové stánky, vybavenie stánkov, stanovíšť
 • Motorizácia: zasklenia turistických prívesov, spojlery.
Široké spektrum možností použitia dosiek vyplýva taktiež z jednoduchosti obrábania, nie je tiež potrebné systematické čistenie - čo vyplýva z hladkého povrchu, ku ktorému nepriľne špina, prach, poletujúce čiastočky. Jednoduché obrábanie pomocou štandardných nástrojov, o.i. kotúčových píl, elektrických nožníc, vrtákov na kov, vysokootáčkových píl to je dôvod, prečo sú individuálni zákazníci naklonení používaniu akrylátových dosiek na vlastnú päsť, bez nutnosti prenajímať špeciálnu montážnu firmu.

Dosky, ktoré dodáva naša firma sa vyrábajú pri zachovaní všetkých technologických noriem, čo odzrkadľujú príslušné certifikáty, atesty a povolenia. Ponúkané akrylátové dosky sa vyznačujú o.i. nasledovnými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami.
 • odolnosť proti pôsobeniu UV žiarenia, žltnutiu,
 • odolnosť proti pôsobeniu neorganických faktorov tj. kyselín, zásad, solí,
 • vysoká odolnosť proti pôsobeniu dažďa, snehu, ľadu, krupobitia, vetra,
 • odolnosť proti mechanickému zaťaženiu,
 • svetelná priepustnosť na úrovni 90%,
 • malá hmotnosť v pomere k povrchu,
 • jednoduché obrábanie, neodštepuje sa,
 • odolnosť proti procesom starnutia, nestáva sa krehké,
 • dokonalá tepelná izolácia.
Veľké prednosti akrylátových dosiek spôsobujú, že sú veľmi populárnym umelohmotným materiálom, ktorý sa využíva na rôzne účely.

Zoznámte sa s našou ponukou akrylátových dosiek a vyberte si najvýhodnejšie riešenie, ktoré naplní vaše očakávania a funkčné a úžitkové potreby.